04.8.2012 10:55:06

Predsedovi ukrajinskej najvyššej rady udelili ruský Rad družby

Predsedovi Najvyššej Rady Ukrajiny Vladimírovi Litvinovi udelili z rozhodnutia prezidenta RF Rad družby.
Jeho odovzdanie sa uskutočnilo v Petrohrade počas zasadnutia Rady medziparlamentného zhromaždenia krajín SNŠ.
Vladimír Litvin pri preberaní ocenenia od Sergeja Mironova vyhlásil, že ho vníma ako potvrdenie dôležitej úlohy parlamentov pri rozvoji a upevňovaní spolupráce na postsovietskom priestranstve.
Podľa Hlas Ruska, 16. máj 2011