04.8.2012 10:55:06

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti píše ministrovi obrany SR

Vážený pán
Martin Glváč
minister obrany
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Bratislava dňa 18.12. 2012

Vážený pán minister,
v júli minulého roku podnikla skupina členov Slovensko – ruskej spoločnosti zájazd do Srbska. V rámci zájazdu sme navštívili aj obec Futog vo Vojvodine neďaleko Nového Sadu. V rímskokatolíckom kostole v tejto obci je pochovaný poľný maršal Andreas Hadik, pôvodom zo Slovenska.
Andreas Hadik sa v dobe vlády Márie Terézie a Jozefa II. vyznamenal ako významný vojenský veliteľ. V roku 1757 obsadil s plukom uhorských husárov Berlín asi na dva dni a prinútil pruského kráľa Fridricha II. zmeniť svoje vojenské plány. Neskôr sa stal členom Dvornej rady cisárovnej Márie Terézie a ako hlavný veliteľ rakúskej armády porazil v roku 1759 armádu princa Heinricha Pruského. Zastával funkciu zodpovedajúcu dnešnej funkcii ministra obrany Rakúskeho cisárstva. Pripravoval útok na Belehrad a oslobodenie mesta od Turkov, ale krátko pred akciou zomrel. Mária Terézia mu za jeho vojenské zásluhy venovala panstvo Futog vo Vojvodine. Tam je aj pochovaný.
Na mieste jeho hrobu nič nepripomína jeho väzby na Slovensko. Nazdávame sa, že slovenská armáda by sa mala vhodným spôsobom prihlásiť k odkazu poľného maršala Andreasa Hadika. V tejto veci som písal Vášmu predchodcovi vo funkcii ministra obrany Slovenskej republiky.
Je málo postáv v slovenských vojenských dejinách, ktoré dosahujú význam poľného maršala Andreasa Hadika. Slovenská republika a osobitne slovenská armáda ochudobňujú sami seba, ak pri hrobe Andreasa Hadika nedávajú o sebe žiadnu zmienku. Poznamenávam, že vo Viedni je ulica Andreasa Hadika a v Budapešti má veľkú jazdeckú sochu.

S pozdravom


JUDr. Ján Čarnogurský
predseda SRS

originl_listu_k_A._Hadikovi.doc originl_listu_k_A._Hadikovi.docoriginl_listu_k_A._Hadikovi.doc