25.1.2017 20:19:22

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský píše predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi

 

Vážený pán predseda, 

organizácia NATO otvorila včera v Bratislave za prítomnosti náčelníka Generálneho štábu ASR  svoju kanceláriu Styčného integračného tímu (The NATO force integration centre). V  centre NATO v Bratislave bude trvale umiestnených niekoľko desiatok príslušníkov ozbrojených síl NATO zo zahraničia.

 

Podľa čl. 86 písm. l/ Ústavy SR do pôsobnosti Národnej rady SR patrí vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky. V tomto prípade ide o trvalú prítomnosť, nie o prechodnú.

Vyslovujem údiv nad súhlasom Slovenska s otvorením centra NATO práve teraz, keď prezident USA Donald Trump otvorene vyhlásil, že na pomoc NATO sa nemôžu spoliehať tie krajiny, ktoré si svoje záväzky k NATO neplnia. Slovensko si záväzok o výške svojho vojenského rozpočtu neplní, čiže sa nemôže spoliehať na čl. 5 Zmluvy o NATO o spoločnej obrane.

Prosím o informáciu, či Národná rada SR dala súhlas na prítomnosť zahraničných síl v novootvorenom centre NATO v Bratislave, resp. kedy má taký bod na programe rokovania.

Za informáciu Vám ďakujem. 

               S pozdravom          

 

 

JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti