08.1.2014 15:20:41

Predchodcovia Snowdena sa prestali skrývať

Americkí ochrancovia práv, ktorí v roku 1971 výrazne poškodili reputáciu FBI, keď novinárom odovzdali dokumenty dokazujúce sledovanie disidentov špeciálnymi službami USA sa po vyše 40 rokoch rozhodli odhaliť svoju identitu, uvádza New York Times.

USA v 70-tych rokoch. Protivojnové protesty utíchajú a práve v týchto časoch sa profesor fyziky HauerFordskej vysokej školy William Davidon rozhodol zaútočiť na špeciálnu službu - FBI, ktorá sa zaoberala ilegálnym podrývaním úsilia bojovníkov za mier. Na jej čele vtedy stál všemocný Edgar Hoover.

V prísnom utajení profesor Davidon vytvoril skupinu z 8 ľudí a tá mala preniknúť do budovy FBI, nájsť tam dokumenty o zločinoch amerických špeciálnych služieb. Päť mien členov skupiny, okrem troch, je teda už známych - Kate Forsythe, Bob Williams, Joh a Bonie Reyns. 

Podarilo sa. Prenikli do budovy FBI v meste Media (nemala žiadnu signalizáciu) a našli dokumenty súvisiace so sledovaním, ktorým sa zaoberali miestni agenti. Všetky dokumenty naložili do kufrov a nespozorovaní odišli

Po zbežnom prečítaní dokumentov ich cez prostredníkov poslali novinárom. Prvý článok vyšiel v The Washington Post a následne aj v iných. Ukázalo sa, že agenti "pre istotu" sledovali ochrancov práv černochov, prenikali svojimi agentmi do ich okolia a cieľavedomerozsievali strach medzi protivníkmi R.Nixona.

Viac: http://www.vz.ru/news/2014/1/8/667088.html

 

Podľa vz.ru, 8. január 2013