04.8.2012 10:55:06

Predbežné výsledky sčítania obyvateľstva

Predbežné výsledky sčítania obyvateľstva v Rusku hovoria, že od roka 2002 poklesol počet stálych obyvateľov o 2,2 milióna na 142 905 200 ľudí.
Za znížením sa nachádza prirodzený faktor, tzn. počet narodených bol v danom období nižší ako počet zosnulých.
Najviac osídlenými oblasťami zostali Centrálny, Povolžský a Sibírsky federálny okruh, na území ktorých býva vyše 61 percent obyvateľstva.
Podiel mestského obyvateľstva sa zvýšil na 73,7 z úrovne 73,3 percenta v roku 2002.
Naďalej je v Rusku prevaha žien nad mužmi: 76 700 200 žien oproti 66 205 000 mužom. Za zhoršením tohto podielu je stále vysoká úmrtnosť mužov.
RIA Novosti, 27. marec 2011 (výňatok)