05.11.2015 08:23:01

Prečítané v pošte

Je zábavné, ako elektronickí trolovia nasadení  na Anketu zachovávajú pomer odpovede „Nie“ na otázky, aby sa nedostali do situácie, keď by nie dosiahlo 101 %. Ide zrejme o elektronickú manipuláciu. Asi prelomili ochranu Ankety.

Milan Mašcuch