04.8.2012 10:55:06

Pravnuk ruského mecenáša odhalil súdom USA protirečenia v ich rozhodnutiach

Francúzsky občan P. Konovaloff, ktorý sa súdi s americkými múzeami o obrazy Vincenta van Gogha a Paula Cezanna, patriace jeho pradedovi, známemu zberateľovi a mecenášovi Ivanovi Morozovovi, poukázal súdom USA na protirečenia v nimi vynesených rozhodnutiach.
Minulý týždeň odmietol federálny súd Južného okruhu New Yorku žalobu Konovaloffa a odmietol vrátiť mu Cezannov obraz „Pani Cezanne v oranžérii“, ktorý patrí newyorskému metropolitnému múzeu. Konovaloff o tomto rozhodnutí upovedomil federálny súd Connecticatu, v ktorom tiež bojuje o plátno van Gogha „Nočná kaviareň“, ktoré sa nachádza v zbierke galérie Univerzity v Yale.
V súdnom podaní Konovaloff vyzdvihol, že rozhodnutie newyorského súdu si protirečí s rozhodnutím washingtonského súdu z 1. septembra o reštitučnom spore dedičov baróna M. L. Herzoga s vládou Maďarska. Federálny súd vo Washingtone rozhodol, že barónovi dediči majú právo bojovať v súdoch za návrat zbierky, obrazy z ktorej sú v súčasnosti v opatere rôznych maďarských múzeí.
Obrazy, patriace známemu ruskému zberateľovi, predstaviteľovi „bielej emigrácie“ Ivanovi Morozovovi boli znárodnené sovietskou vládou po revolúcii v roku 1917. Časť obrazov, vrátane „Nočnej kaviarne“ od van Gogha a „Pani Cezanne v oranžérii“ od Cezanna, bolo predaných. Zvyšné obrazy boli umiestnené v Múzeu nového západného umenia v Moskve. Po zatvorení múzea v roku 1948 boli plátna rozdelené medzi Puškinovo múzeum a Ermitáž.
RIA Novosti, 29. september 2011