01.5.2019 21:01:40

Pozvánka z Ruského centra Prešovskej univerzity k oslavám Prvého mája

Prišla nám pozvánka z Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove na prezentáciu histórie a súčasnosti sviatku, sláveného v Ruskej federácii i na Slovensku:

Prvý máj - sviatok práce


prezentácia bude dňa 2.mája - vo štvrtok o 11:30 hod v Inštitúte rusistiky FF PU 

(budova vysokoškolského areálu na ul.17.novembra č.1 v Prešove

Sviatok práce_plagát

Gabriela Turisová, RC Prešov