24.3.2019 16:12:01

Pozvánka RCVK na prezentáciu nových kníh 28.marca

images RCVK
images RCVK
(foto: RCVK)

РЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ (РОССОТРУДНИЧЕСТВО) В СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

 811 05 Bratislava, Fraňa Kráľa 2              www.rcvkba.sk    tel: 02/5262 5981, fax: 02/5262 5982

P O Z V Á N K A

Srdečne pozývame milovníkov ruskej literatúry i všetkých záujemcov o ruskú kultúru na Slovensku

 na prezentáciu nových kníh

 

–  románu ruského spisovateľa Andreja Belého Strieborný holub

(preložila E. Maliti Fraňová, vyd. Európa, 2018)

–  vedeckej monografie Eva Maliti Fraňová:  Andrej Belyj / celistvosť (v) mnohosti (vyd. Veda, 2018)

z dielne spisovateľky, prekladateľky a literárnej historičky Evy Maliti Fraňovej.

Na podujatí vystúpia a o knihách budú hovoriť aj

odborníci:

Prof. Mária Kusá z Univerzity J. A. Komenského

                                              a

Doc. Valerij Kupka z Prešovskej univerzity

 

Úryvky z umeleckej prózy v podaní poslucháčov odboru herectva z bratislavského Konzervatória

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok dňa 28. marca 2018 o 17.00 hod. v Ruskom centre vedy a kultúry na ul. Fraňa Kráľa 2 v Bratislave.

Tešíme sa na Vás!

red. z RCVK