29.3.2019 17:07:54

Pozvánka na slávnostný akt kladenia vencov na Slavíne v Bratislave

Dňa 4. apríla tohto roku si pripomíname 74. výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska od nemeckých fašistických okupantov

Pri tejto príležitosti Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku usporiada

slávnostný akt kladenia vencov na vojenskom memoriálnom komplexe, pamätníku Oslobodenia Červenou armádou  Slavín v Bratislave,

kde je pochovaných 6 845 z celkového počtu 63 517 príslušníkov Červenej armády, ktorí padli v bojoch za oslobodenie Slovenska a Európy od "hnedého moru". Cieľom slávnostného aktu je uctiť si pamiatku týchto hrdinských osloboditeľov.

Ako sa už stalo tradíciou, Veľvyslanectvo Vás pozýva, aby ste sa zúčastnili pietneho podujatia,

ktoré sa bude konať dňa 4. apríla o 12:00 hod (vo štvrtok)

prevzaté z pozvánky Rusemb

redakcia, PZV