09.10.2020 17:33:34

Pozvánka na pondelkovú premiéru hry od jedinečného Čechova (Ruské centrum v Prešove)

(foto: Ruské centrum PU v Prešove)


Vážení kolegovia, milí priatelia!

Divadelný klub ARBAT Prešov v spolupráci s Ruským centrom PU v Prešove si Vás dovoľuje srdečne pozvať na premiéru divadelného predstavenia A. P. Čechova «Предложение» (Pytačky) v originálnom ruskom jazyku.

 
Premiéra sa uskutoční 12. októbra 2020 o 16:30 hod. v študentskom divadle v priestoroch Študentského domova a jedálne PU v Prešove, na Ul. 17. novembra č. 13.
 
V hlavných úlohách vystúpia študenti Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením pána Štefana Semanca zo Slovensko-ruskej spoločnosti a klubu ARBAT Prešov.
 
Veľmi radi Vás uvidíme na premiére!
Mgr. Gabriela Turisová, Ruské centrum Prešovskej univerzity v Prešove