26.9.2013 06:33:41

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu: Srbsko-slovenské vzťahy (Z histórie, súčasnosti i budúcnosti)

Spolok Srbov na Slovensku a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu "Srbsko-slovenské vzťahy" z histórie, súčasnosti a budúcnosti, ktorá sa bude konať 4. októbra 2013 v Aule Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzitné námestie 1.

 

Konferencia sa uskutoční pod záštitou veľvyslanectva Srbska na Slovensku a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferenciu organizuje Spolok Srbov na Slovensku v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Spolok Srbov na Slovensku