03.5.2019 17:03:00

Pozvánka na májové akcie Nesmrteľný pluk a Georgijevská stužka

Ucelená pozvánka na viacero akcií v máji 2019 v súvislosti s oslavami 74.výročia Oslobodenia a s akciou Nesmrteľný Pluk a Georgijevská stužka

Všetci členovia Slovensko-ruskej spoločnosti sú srdečne vítaní

program na máj osláv

red., mail Kluby Arbat