29.6.2016 22:29:13

Pozvánka na kurzy ruského jazyka

 

Konverzačná a odborná ruština

 

Výučba prebieha pod vedením kvalifikovaných pedagógov z Ruska.

 

Ponúkame kurzy všeobecného jazyka (úrovne A1, A2, B1, B2, C1)
a ruský jazyk pre oblasti obchodu, ekonómie, práva, masmédií, služieb.

Ponúkame skupinovú a individuálnu výučbu.

 

Rozsah kurzu je 50 vyučovacích hodín, 2 x 90 minút týždenne pre skupinu a pre individuálov po vzájomnej dohode. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.

 

Vyučovanie prebieha dopoludnia aj poobede.

Po ukončení jazykového kurzu ponúkame možnosť vykonať skúšku a získať medzinárodný alebo štátny certifikát Ruskej federácie.

 

Nové kurzy začínajú podľa záujmu – nábor študentov prebieha kontinuálne.

 

Začiatok jesenného semestra 12.9.2016

 

 

Kontakt

tel.: +421 2 2086 9950

fax: +421 2 3214 4555

info@slavfond.eu

www.slavfond.eu

rkcba@yandex.ru