04.8.2012 10:55:06

Potravinová doktrína Ruska – potvrdená

Hneď po podpise Doktríny potravinovej bezpečnosti Ruska D. Medvedev vydal pokyn na rozpracovanie pokynov praktickej realizácie jej základných téz.
Rusko musí podľa nej dokázať samostatne zabezpečovať sa najdôležitejšími produktmi, ako mäsom a mliekom na úrovni 85 – 90 percent, k roku 2020. V podstate každý druh poľnohospodárskej produkcie musí dokázať zabezpečovať krajinu v miere nie nižšej ako 80 percent, zemiakov na najmenej 95 percent a mliečnej výroby na najmenej 90 percent. V celom potravinovom spektre sa teda v Rusku musí o desať rokov produkovať nie menej ako 80 percent všetkých základných potravín.
V doktríne sú uvedené aj základné riziká, s ktorými sa môže potravinová bezpečnosť v budúcnosti stretnúť. Patria k nim aj makroekonomické riziká vyjadrené znížením investičnej príťažlivosti reálneho národného sektora ekonomiky a konkurencieschopnosti vlastnej produkcie. A taktiež závislosť dôležitých ekonomických oblastí od vplyvov konjunktúry za hranicami.
Podľa evrazia.ru, 1. februára 2010