04.8.2012 10:55:06

Porozprávajme sa o Rusku

Bratislava. Budova Spolku slovenských spisovateľov. Štvrtok 17.30 hod.
Pri hlavnom vchode sa schádza neveľká skupina ľudí. Podania rúk, úsmevy, diskusia v ruštine. O pár minút sa jeden po druhom strácajú vo dverách, zostupujú do klubu, rozhovor pokračuje.
Pred takmer dvomi rokmi som v rozhovore s predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti a bývalým predsedom slovenskej vlády JUDr. Jánom Čarnogurským vyslovila ideu podpory komunikácie Slovákov v ruskom jazyku. - Skúsme, myšlienka sa mu zapáčila. Navyše aj on už počul o niečom podobnom. O parížskych kaviarničkách, v ktorých sa pri šálke čaju, či kávy návštevníci zapájajú do filozofických besied v ruskom jazyku.
Presne takto sa zrodil základ niečoho, čo časom získalo názov bratislavský „Ruský klub“. Počas štvrtkových besied sa tu rozpráva o všetkom. Téma sa môže plánovať alebo zrodiť spontánne od kohokoľvek z hostí. Všetko je dobrovoľné, nič nie je strojené. Pohovoriť si môžete o politike, o kultúrnych i náboženských témach, zaujať môžete informáciami o národných a ľudových zvyklostiach, vítané sú aj osobné prežitky a rozprávania zo služobných, či turistických ciest. Návštevníci klubu napr. získavajú ako prví informácie od Jána Čarnogurského ako člena Valdajského klubu.
Diskusie v Ruskom klube poskytujú jeho návštevníkom nielen nové poznatky, ale aj trošku toho adrenalínu. Býva to vtedy keď sa podarí zvoliť „chytľavú“ tému. V tejto partii sa však zanietené presadzovanie „svojho“ skôr víta. Najhoršie čo sa vám môže stať, že s nejakou myšlienkou ktosi nebude súhlasiť. Avšak o týždeň sa s vami opäť rovnako srdečne privíta.
Ruský klub sa schádza so železnou pravidelnosťou, jeho rady rastú. Pochopiteľne, že viac členov predstavuje aj širšiu ponuku klubových aktivít. Všetko si totiž organizujeme dobrovoľne a svojpomocne. V zime napr. predvianočné večierky, na jeseň „žarenie šašlikov“ v prírode ... Kto vie, akú ďalšiu tradíciu zavedie niektorý z našich členov?
Srdečne privítame každého nového záujemcu a poskytneme mu atmosféru pravého ruského pohostinstva.
Vitajte v Ruskom klube!

Larisa Plechanova