11.5.2017 12:34:31

Pomôžme si!

Veľvyslanectvo RF na Slovensku usporiada kvíz pre slovenských a ruských žiakov starších ročníkov, ktorí majú zodpovedať 20 otázok, venovaných významným historickým udalostiam a renomovaným činiteľom obidvoch krajín, ktorí prispeli k posilneniu stáročných tradícií partnerstva a priateľstva našich národov. Kvíz bude pozostávať z viacerých častí – spoločné stránky dejín, literatúra a filozofia, kultúra a umenie, vzťahy v oblasti vedy a školstva.

Piati najlepší účastníci budú odmenení turistickým zájazdom do Ruska a desiati cenami útechy.

Veľvyslanectvo RF ponúklo SRS, aby sme jednu až dve otázky zo spoločných stránok dejín sformulovali my. Nechceme otázky vymýšľať sami.

Vyzývame všetkých čitateľov nášho webu, aby nám poslali návrh otázky do kvízu zo spoločných stránok slovensko – ruských dejín.

Otázky pošlite do 20. mája  2017 na mailovú adresu journal@centrum.sk .

Veľmi pekne ďakujeme

Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti