04.8.2012 10:55:06

Pokrok na rokovaniach o začlenení Ruska do WTO

Pomocník prezidenta RF Arkadij Dvorkovič hovorí o nevídanom pokroku na rokovaniach s USA o začlenení Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
„Odstránilo sa prakticky celé bremeno rozporov a tým sme mohli začať bilaterálne konzultácie o zavŕšení práce na správe pracovnej skupiny pre začlenenie do WTO“, - povedal. Hovoriac o spolupráci ruských a amerických spoločností pomocník prezidenta RF zdôraznil, že aj „úroveň dialógu“ je na najvyššom bode v celej histórii bilaterálnych vzťahov.
Podľa Hlas Ruska, 8. november 2010