04.8.2012 10:55:06

Poklonenie sa pamiatke maršala Andreja Hadika

Aká je ozajstná situácia v Kosove? Na túto otázku si chcel nájsť vlastnú odpoveď ruský klub Slovensko-ruskej spoločnosti a preto sa 1. júla vybral na poznávací zájazd do tejto krajiny.
Prvou našou zastávkou sa však stalo mestečko Futog vo Vojvodine, kde sú v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho uložené pozostatky nášho slávneho rodáka maršala Andreja Hadika. Jeho meno nesie aj jedno futocké námestie.
V miestnom katolíckom kostole nás privítal farár Anton Kopilovič a kostolníčka Katica Miloslavljevič, ktorí nám ukázali miesto uloženia jeho pozostatkov. Pri tom nám s hrdosťou prezradili aj niekoľko zaujímavostí z Hadikovho života. Napríklad ako z katakomb svätého Cyriaka v Ríme (známy aj ako Cyriak rímsky) získal v roku 1777 pre Futog relikviu, telo svätého Eugena, mučeníka z 2. storočia, ktorému za vieru odsekli hlavu. Svätý Eugen sa tým stal patrónom tohto futockého kostola. Mimochodom, mučeníkmi sa stali všetci z jeho rodiny, rodičia i súrodenci. Druhou zaujímavosťou je šešir, vlastný klobúk, uložený v skrinke vedľa obrazu Andreja Hadika. Nielen, že sme sa ho mohli dotknúť, hostitelia nám dokonca dovolili odfotiť sa s ním.
Naša cesta do Futogu môže byť námetom pre všetkých Slovákov. Pre jedných aby sa sem vybrali ako turisti, pre ďalších aby meno maršala Hadika pomohli viac zviditeľniť. Pretože ani v kostole, ani na jeho bývalom sídle, z ktorého je dnes miestna škola, nikde nenájdete aspoň pamätnú dosku pripomínajúcu jeho vzťah k Slovensku a k našej armáde. Pravdu povediac ani doma sa o to príliš neusilujeme, s výnimkou, že chvíľu sme mali po ňom pomenovanú vojenskú akadémiu (2004 – 2008). Ako príležitosť sme na to nevyužili ani minulý rok, kedy uplynulo 300 rokov od jeho narodenia.
Vladimir Mikunda, snimky autor

Poznámka

Poľný maršal Andrej Hadik
Bol uhorským vojvodcom a poľným maršalom (16. október 1711 – 12. marec 1790). Pochovaný je vo Futogu (v dnešnej Vojvodine), ktorý získal ako dedičné panstvo v roku 1763. Jeho zásluhou sa prisťahovali Slováci do neďalekého Petrovca (ktorý patril futockému panstvu), metropoly dolnozemských, vojvodinských Slovákov.
Andrej Hadik sa narodil na Žitnom ostrove v Csallókoze (niektoré pramene uvádzajú ako miesto narodenia maďarský Köszegh) v rodine Michala Hadika a jeho manželky Františky, rodenej Hardiovej. Mal 6 dcér a 3 synov.
V roku 1744 sa stal najmladším plukovníkom celej rakúskej armády. Generálom sa stal ako 36-ročný.
Jeho top úspechom bolo dobytie Berlína 16. 10. 1757. Stratil pri tom 10 padlých a 27 ranených husárov.
Medzi jeho víťaznými bojovníkmi bola aj ďalšia slovenská husárska legenda, husár Ladislav Škultéty Gabriš.
Dobytie Berlína sa považovalo za niečo také výnimočné, že sa pri ňom zrodil pojem „husársky kúsok“.
Poľným maršalom sa v roku 1796 stal aj Hadikov syn Karol Jozef. Najmladší Andrej dosiahol hodnosť husárskeho generála.

Popis pod foto:

Pam. doska A. Hadika: Za touto stenou sú uložené pozostatky nášho slávneho maršala.

Srspol vo Futogu pri A. Hadikovi: 1. júla 2011 sme sa poklonili pamiatke nášho slávneho rodáka. Vpravo je pamätná doska venovaná jeho manželke.

Miesto odpočinku A. Hadika sa nachádza za touto stenou.

Relikvia, relikvia 2: Relikviu sv. Eugena nám ochotne predstavila kostolníčka Katica Miloslavljevič.

Kopilovič: Presvedčili sme sa, že farár Anton Kopilovič, inak pôvodom Chorvát, mal pre našu túžbu po poznaní ozajstnú slabosť.
Slovenská zástava: Aspoň takto preukazujeme svoj vzťah k svojmu veľkému rodákovi.

Šešir generála Hadika: Klobúk A. Hadika pripomínajúci jeho generálsku hodnosť.

Kostol Najsvätejšieho srdca...: ukrýva pozostatky maršala A. Hadika a jeho manželky.

Sídlo A. Hadika, v ktorom je dnes miestna škola.


Andreas_Hadik.pdf Andreas_Hadik.pdfAndreas_Hadik.pdf