04.8.2012 10:55:06

Podnikateľské prostredie v Rusku sa zhoršuje

Svetová banka sa domnieva, že úroveň podnikateľského prostredia v Rusku je horšia ako v Ugande a o trochu lepšia ako v Uruguaji. Podľa Doing Business 2011 sa Rusko umiestnilo na 123. mieste medzi 183 krajinami sveta. Nízky rating je zdôvodnený zdĺhavým uskutočňovaním reforiem a zložitosťou byrokratických procedúr.
Výskum prebiehal od júna 2009 po máj 2010 a jeho tohtoročné výsledky tiež potvrdzujú, že pozícia Ruska sa stále zhoršuje. Za rok 2009 sa totiž umiestnilo na 116. mieste a za rok 2010 na 120. mieste. Spoluautor záverečnej správy Svetlana Bagaudinová tvrdí, že toto zhoršovanie je predovšetkým následok nízkej dynamiky reforiem. Konkrétne, že kým väčšina iných krajín uskutočnila celý rad viditeľných opatrení, Rusko zaviedlo iba dve.
Lídrom v reformách sa medzi krajinami východnej Európy a strednej Ázie stal Kazachstan. V hodnotiacej správe sa uvádza, že realizoval štyri reformy na zlepšenie investičnej klímy a na podporu malých a stredných podnikateľov. Kvôli tomuto si polepšil v ratingu a posunul sa zo 74. na 59. pozíciu.
Najlepšie podnikateľské prostredie sveta majú Singapur, Honkong a Nový Zéland.
Vzgljad.ru 8. november 2010 (krátené)