23.1.2021 14:39:02

Podávanie dokumentov na štúdium v Rusku bude jednoduchšie (dodatočné informácie)

zdroj foto: rcvkba.sk
zdroj foto: rcvkba.sk


20. januára odštartoval prijímací proces pre zahraničných občanov na ruské vysoké školy. Títo majú možnosť bezplatného štúdia na základe špeciálnych kvót vlády Ruskej federácie.Zahraniční absolventi stredných škôl žijúci mimo územia Ruskej federácie, ktorí chcú študovať na ruských vysokých školách, po prvýkrát môžu podávať prihlášky na štúdium v elektronickej podobe na webstránke štátneho informačného systému Štúdium v RF pre cudzincov (ŠIS ŠRFC). Termín podávania prihlášok je do 20. februára 2021.

ŠIS ŠRFC je nový servis – „jednotné okno“, umožňujúce plné zabezpečenie transparentného konania: od podania prihlášky, cez výberové konanie, až do poskytovania konzultácií vrátane pomoci s migračným procesom.


Výberové konanie bude mať dve etapy:

Prvá etapa – jej organizátormi sú zastupiteľstvá agentúry Rossotrudničestvo (Ruské centrá vedy a kultúry), ruské veľvyslanectvá a zahraničné zastupiteľstvá (registrácia na stránke https://education-in-russia.com,  presmerovanie do systému je možné aj cez linky: https://edu.rs.gov.ru/ a https://future-in-russia.com/). Podľa výsledkov prijímacích skúšok bude zostavené poradie uchádzačov v súlade s kvótou prislúchajúcou tej-ktorej krajine.

Druhú etapu výberu si organizujú ruské vysoké školy na základe podkladov o uchádzačoch z prvej etapy výberu.

Informácie o možnostiach vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií Ruskej federácie na prijímanie zahraničných občanov v rámci kvót vlády RF získate na portáli https://education-in-russia.com.


Upozorňujeme, že zahraniční absolventi stredných škôl a ruskí krajania žijúci v zahraničí sa musia o štúdium v RF uchádzať cez ruské zastupiteľské organizácie v tých krajinách, ktorých sú občanmi.

Kontakty všetkých zastupiteľstiev agentúry Rossotruničestvo (RCVK) nájdete na webstránke tejto agentúry (http://rs.gov.ru/ru/contacts). Ak sa v niektorej krajine zastupiteľstvo agentúry Rossostrudničestvo nenachádza, výber uchádzačov o štúdium realizuje diplomatické zastupiteľstvo vrátane veľvyslanectva Ruskej federácie v danej krajine. Kontakty ruských veľvyslanectiev nájdete na webstránke Ministerstva zahraničných veci Ruskej federácie (http://www.mid.ru/ru/maps).

Ohľadne výsledkov výberového konania sa informujte v ruských zastupiteľských inštitúciách.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave