16.9.2016 08:48:58

Poďakujme sa našim trenčianskym kolegom

Grúň 2016
Grúň 2016

Dňa 11. septembra 2016 zorganizoval Trenčiansky klub Arbat v obci Nová Bošáca pri náhrobníku osady Grúň, pietny akt kladenia vencov, ako spomienku na vyše 600 červenoarmejcov, ktorí tu padli v bojoch za našu slobodu.

Z nich dvesto bolo prevezených na bratislavský Slavín, 180 bolo pochovaných osobitne na cintoríne v Novej Bošáci a 244 vojakov dodnes leží v hromadnom hrobe na Grúni. Náš pietny akt sme zorganizovali práve pri ňom.

Najstarší pamätníci tvrdia, že hromadných hrobov je v tomto okolí viac a že ide o hroby naozaj hromadné, nakoľko tu spolu ležia Sovieti, Nemci i Rumuni. Trenčiansky klub Arbat preto bude na tejto téme naďalej pracovať.

František Kavuľák