30.1.2019 20:06:40

Počet stratových organizácií v Rusku sa zvýšil

Za obdobie január až november 2018 ich počet podľa Rosstatu v ročnom vyjadrení narástol o 0,8 % a dosiahol 29 %.

Saldo výsledok (zisk mínus strata) ruských organizácií bez subjektov malých podnikateľov a živnostníkov, bez bánk, poisťovní a rozpočtových úradov, dosiahol podľa Rosstatu 12 biliónov 842 miliárd rubľov v platných cenách.

Pritom v 35 tisícoch organizácií dosiahli zisk vo výške 14 biliónov 953 miliárd rubľov, a 14 300 organizácií mali celkovú stratu 2 bilióny 11 miliárd rubľov.

Za rovnaké obdobie roku 2017 bol saldo výsledok 9 biliónov 642 miliárd rubľov.

Podľa regnum.ru, 30. 1. 2019