04.8.2012 10:55:06

Počet obyvateľstva klesol, jeho reálne príjmy narástli

Počet úmrtí v Rusku stále prevyšuje pôrodnosť a to sa prejavuje na poklese počtu obyvateľov. Podľa údajov Rosstatu k 1. novembru 2010 ide o zníženie trvalo žijúcich obyvateľov Ruska o 82,4 tisíca. Ich celkový počet tvorí 141,8 milióna ľudí. V rovnakom období minulého roka bol zaznamenaný nárast obyvateľstva o 12 tisíc novorodencov.
Za január až október 2010 bol zaznamenaný nárast novorodencov v 41 subjektoch RF, opačný trend ich však vykázalo 60.

x x x

Pozitívnou správou pre Rusko je údaj o reálnych finančných príjmoch obyvateľstva. V porovnaní s rokom 2009 narástli o 2,6 percenta, pričom za obdobie január – november 2010 o 4,3 percenta.
Priemerný zárobok v Rusku podľa predbežných údajov dosiahol 21 599 rubľov (cca 540 euro), čo je v porovnaní s novembrom 2009 nárast o 11,5 percenta.
Priemerná výška dôchodku činí 7 616 rubľov (cca 190 euro), čo znamená, že od novembra 2009 sa zvýšila 1,4 krát.
-vmi- podľa RIA Novosti, 30. december 2010