29.7.2015 09:49:26

Počet ľudí, ktorí považujú Rusko za bohaté narástol 2,5 krát

Dnes tvorí túto skupinu 63 % obyvateľstva, hovorí ostatný prieskum verejnej mienky. Sociológovia vysvetľujú, že za ostatných 25 rokov sa Rusi stali optimistickejší vo vzťahu k predpovediam blaha pre svojich spoluobčanov. Veď v roku 1990 len 3 percentá Rusov verilo, že počet chudobných sa zníži, v roku 2015 si to myslí už 13 %. Dnes považuje Rusko za bohaté 63 % ľudí, kým pred 25 rokmi si to myslela len štvrtina.

 

Medzi najdôležitejšie spôsoby boja s chudobou Rusi dávajú na prvé miesto možnosť dobrého zárobku, každý druhý prizvukuje, že rast prijmov treba dvíhať adekvátne rastu cien.

Každý štvrtý si myslí, že boju s chudobou by pomohlo zvýšenie daní bohatým.

 

 

Podľa ria.ru, 29. júl 2015