10.4.2016 13:17:54

Piakin zo 4. 4. 2016: Odpovedá aj na otázku, ktorú mu položilo niekoľko ľudí z Česka i Slovenska (video s českými titulkami)

Komentujte informáciu z centra slobodomurárstva – Si Ťin-pching prijal kľúč od Prahy z rúk primátorky Adriany Krnáčovej. V Prahe mu pripravili privítanie na najvyššej úrovni s čestnou strážou, za účasti polície, armády, čestnou salvou z 21 diel, čo sa stalo prvýkrát za pol storočia.  

V rozhovore pre čínsku televíziu prezident Zeman vyhlásil, že sa jeho krajine podarilo oslobodiť od politického tlaku zo strany USA i EÚ. Citát: „Je to nový začiatok, pretože medzi Čínou a českou vládou panovali veľmi zlé vzťahy“, zdôraznil Zeman a spresnil: „Zdôrazňujem, bývalou vládou, pretože tá sa nachádzala pod silným tlakom zo strany USA a EÚ.“ „Teraz sme opäť nezávislý štát a sami si formujeme svoju zahraničnú politiku, založenú na našich vlastných záujmoch.“

- S Prahou je vo svete spojené mnohé. Napríklad 2. sv. vojna sa začala práve z Mníchovskej zrady, vďaka ktorej bolo Československo vydané do rúk Tretej ríše s celým jeho potenciálom. No keď sa Tretia ríša pokúsila dostať k ezoterickým vedomostiam tých, ktorí uskutočňujú globálne riadenie, tak Heydricha v roku 1943 zlikvidovali a potom aj všetkých, ktorí s ním spolupracovali. Baníkov, vedcov. Veľa ich postrieľali...

V roku 1956 boli udalosti v Maďarsku. Keď trockisti, ktorí prišli po Stalinovi, začali riadiť ZSSR, vyjadrili želanie zaradiť sa medzi svetovú elitu a vzdať sa vlastnej konceptuálnej moci, ktorú nechápali a nerozumeli jej. A keďže sa chceli zaradiť do globálnej konceptuálnej moci, tak im pripravili určitú skúšku. Mali preukázať, ako veľmi sú pripravení preukázateľne sa vzdať svojich aktívov z materiálneho hľadiska (To preukázali a Havlovci po roku 1989 – pozn. red.). Lenže ukázalo sa, že oni tej veci nerozumejú.

Potom prišla „Pražská jar“ v roku 1968. Opäť išlo o test sovietskej elity. Išlo o to, ako chápe nadštátnu moc, globálne riadenie, druhy sociálnej moci a celkové bezštruktúrne riadenie sociálnych systémov.

Pražská jar trvala z januára po august. Ak by sovietske vedenie na tejto priorite rozumelo tomu, čo sa tam deje, tak všetko by v momente utíchlo. Ihneď by to zvládlo.

No oni to nechápali a preto sa stretli s konkrétnym prejavom, ktorý sa pomaly začal podobať na maďarské udalosti 1956. A keďže tomu nerozumeli, tak sa rozhodli... na 6. priorite (silovej), čiže na tej najnižšej! Aj to je dôkaz, že sovietske vedenie ani za mak nerozumelo tomu, čo sa deje a o čo vlastne prichádza.

Prečo teda Pražská jar bola potlačená? Pretože Západ, globálny prediktor, pozeral a hodnotil jednanie sovietskej vlády. No a keď sa presvedčil, že sovietske vedenie nič nechápe, tak...

Dnes ide opäť o Prahu. Prichádza Si Ťin-pching... O čom sme donedávna tak intenzívne hovorili? Že do Číny sa presúva centrum koncentrácie riadenia. Z V. Británie do Číny. A tak bol z Česka do sveta opäť vyslaný signál. Ako v roku 1938, keď prenechali ČSR Hitlerovi, Európa mu spadla do náruče a Hitler sa stal centrom koncentrácie riadenia...

Preto ČSR po roku 1968 už uskutočňovalo inú politiku , preto centrum ezoterických vedomostí riadenia už nepracovalo na záujmy ZSSR.

Takže dnes bolo všetkým poukázané na Čínu. Treba počúvať a orientovať sa na Čínu!

Zeman to správne povedal. Česko sa uvoľnilo spod riadenia EÚ a USA. A ponúklo kľúč. Tento symbol sa v dejinách dostával tomu, kto mesto dobyje, čiže môže s mestom disponovať alebo priateľovi.

 

Otváracou témou však bol – Náhorný Karabach

- Nejde o samostatnú tému, ale len o jeden článok reťaze, ktorý sa týka Turecka, s jeho problémami začleniť sa do globálnej politiky.

V čom je tu podstata? Prečo je Erdogan so všetkými v konflikte? Kto sa nachádza v tieni? Gulen a Gul? A aký to má dôvod a zmysel?

Treba si tiež uvedomiť, že konflikt sa začal vtedy keď oba boli obaja prezidenti Alijev i Sargrsjan v USA.

Na čo sa sústreďujú západní pozorovatelia? Na to, že Arménsko na pozadí tohto konfliktu vedie diplomatické konzultácie s Ruskom a Azerbajdžan s Tureckom. Vyplýva z toho teda, že Rusko a Turecko si musia čosi medzi sebou vyriešiť, pritom prostriedkom na to je Náhorný Karabach.
Tu si však treba uvedomiť, kto je kto v tomto konflikte!

S kým rokoval arménsky prezident v čase vypuknutia konfliktu? S ministrom zahraničia Johnom Kerry. A s kým rokoval Aliev? So zástupcom štátneho tajomníka Thomasom Shannonom. Čiže tu je jasné meradlo toho, kto je kto – čo každý štát vo svete znamená.

Pozerajme sa na to ďalej... Na niektoré ukazovatele, že Arméni sú ďalší židia... na vlastné písomníctvo oboch štátov... Piakin prichádza k záveru, že Azerbajdžan nepovažoval Rusko za svojho spojenca, vďaka ktorému by sa mohol presadzovať vo svete.

Ďalej poukazuje na fakt, že problém Náhorného Karabachu sa začal z pogromov Arménov v Sumgaite 1988 a v Baku 1990. A že Azerbajdžanci si mysleli, že rovnako si začistia aj Náhorný Karabach. No neuvedomili si, e v plánoch globálneho prediktora je im vyčlenená len rola „otloukánka“.

Dalej vysvetľuje prečo Azerbajdžanci prehrávajú informačnú vojnu.

 

Stretnutie Uľukajeva s Teftom

- Všetko smeruje k snahám zatiahnuť Rusko do vojny. Európskej, na strednom východe alebo občianskej. Organizátori to síce plánujú, no stále nedokážu prísť na to, kto im tieto plány neustále kazí.

Stretnutie bolo o privatizácii Ruska, o tom kto a ako pustí Američanov do ruského priestoru.

 

Téma Palmýry

Situáciu najvýstižnejšie charakterizoval minister zahraničia V. Británie Philip Hammond, ktorý 30. 3. v Tbilisi povedal: „Rusko ignoruje normy medzinárodného správania a porušuje pravidlá medzinárodného systému. Toto je výzva i hrozba nám všetkým.“

Čo to znamená? Palmýra je slobodná, prídu tam iní archeológovia, ktorí sa začnú na dejiny pozerať inak, ako Západ, no ten na túto zmenu nie je pripravený!

 

Ďalej prišli „vnútorné“ témy Ruska okolo Navaľného, oponentúra na nejaké minulé citácie...

Video: http://www.nwoo.org/2016/04/09/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-4-4-2016/

 

 

 

nwoo.org