02.4.2020 17:04:55

Petrohradský medzinárodný filmový festival Mirovoj

Spoločne s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave veríme, že sa filmový festival Mirovoj bude konať v avizovanom termíne
Spoločne s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave veríme, že sa filmový festival Mirovoj bude konať v avizovanom termíne
(foto: rcvkba.sk)


Pozvánka z Ruského centra vedy a kultúry v BratislavePrijmite naše pozvanie a zúčastnite sa súťažného a nesúťažného programu Petrohradského medzinárodného filmového festivalu Mirovoj (Svetový), ktorý sa bude konať v dňoch 12. - 19. júla 2020 v meste Petrohrad, Ruská federácia. Srdečne pozývame filmové ústavy, filmové štúdiá a ateliéry, filmové školy, autorov a režisérov hraných, dokumentárnych, experimentálnych či animovaných filmov.

Do súťaže sa môžu zapojiť hrané celovečerné filmytrvaním min. 60 (šesťdesiat) minút nakrútené v rokoch 2017 - 2020, ktoré sa nevysielali v ruskej televízii, nepremietali sa v ruských kinách a neboli voľne dostupné na internete. 

Nesúťažnej časti filmového festivalu sa môžu zúčastniť dokumentárne filmy s trvaním od 30 minút, experimentálne filmy (Art film) s trvaním od 15 do 60 minút, animované filmy pre celú rodinu s trvaním od 3 minút. Filmy musia byť nakrútené v rokoch 2017 - 2020. 

 

Pravidlá filmového festivalu nájdete na: https://www.iffw.ru/ru/kinofestival-mirovoj/reglament   

Prihlášky vyplňte na webovej stránke filmového festivalu. Formulár prihlášky nájdete na https://www.iffw.ru/ru/kinofestival-mirovoj/priem-zayavok 

Uzávierka zasielania filmových prác: 20. apríla 2020 

Zoznam filmov, ktoré boli zaradené do súťažného programu filmového festivalu bude zverejnený na webovej stránke najneskôr 15. mája 2020. 

Webová stránka filmového festivalu: www.iffw.ru 

Kontakt: manažérka filmového programu MFF Mirovoj Serafima Bučinskaja +7 812 98-16-777 e-mail: iffw@iffw.ru


Základné informácie o Petrohradskom medzinárodnom filmovom festivale Mirovoj

Petrohradský medzinárodný filmový festival Mirovoj  je veľká kultúrna udalosť, ktorá zahŕňa rôzne podujatia: medzinárodnú filmovú súťaž, ruskú súťaž filmových projektov (Pitch), premietanie filmov v rámci nesúťažného programu festivalu (dokumentárny film, art film, animovaný film),špeciálne premietania filmových hitov, ruské premiéry, tvorivé stretnutia s hviezdami svetovej úrovne, workshopy, okrúhle stoly, premietania pod otvoreným nebom, slávnostné ceremónie a iné.


Dôležité miesto zaujíma vzdelávací program, ktorého súčasťou je workshop (verejná diskusia o scenároch známych filmov), tvorivé semináre pod taktovkou profesionálov z filmového priemyslu, či intenzívny filmový seminár v rámci projektu Lístok do života (rus. Puťovka v žizň) pre talentovanú mládež z Ruskej federácie. 

 

Súčasťou súťažného programu filmového festivalu je medzinárodný konkurz celovečerných hraných filmov a vyhlásenie Národnej filmovej ceny S. M. Ejzenštejna, ktorá sa udeľuje na základe výsledkov verejnej obhajoby filmových projektov debutujúcich režisérov. 

 

Hlavná myšlienka Medzinárodného filmového festivalu Mirovoj je založená na kultúrnom a umeleckom dialógu, preto sú programy zostavované z filmov, ktoré odrážajú proces vzájomného prelínania, súčinnosti či ovplyvňovania rôznych umeleckých žánrov.

 

Organizátori sa snažia zostaviť filmový program tak, aby odzrkadľoval živé tradície a moderné inovácie vo filmovom umení veľkých i malých krajín. 

 

Petrohradský medzinárodný filmový festival má ambíciu byť multikultúrnym filmovým festivalom, v ktorého náplni sa snúbi tradícia s inováciu.

 

Výnimočnosť a výberovosť podujatia odráža i zoznam pozvaných hostí, ako aj filmov, ktoré prešli nominačným sitom.

 

Do Poroty medzinárodnej filmovej súťaže a Odbornej komisie Národného filmového priemyslu S. M. Ejzenštejna sú pozývaní poprední predstavitelia národného a svetového filmu – režiséri, scenáristi, herci, filmoví kritici a pod. 

 

Rozšírený špeciálny festivalový program je orientovaný na najnáročnejšie auditórium – od profesionálov až po oddaných ctiteľov siedmeho druhu umenia. 

 

Otváracia a záverečná ceremónia filmového festivalu: Hlavná scéna Alexandrinského divadla;

 

Premietanie filmov: kino Auróra a kino Velikan park;

 

Vzdelávací program: Nová scéna Alexandrinského divadla. 

 

Organizátori filmového festivalu: Filmová spoločnosť Sopričastnosťs.r.o. a samostatná nezisková organizácia Agentúra pre medzinárodné projekty v oblasti kultúry, vzdelávania a športu (IPCES PRODUCTION).Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave