04.8.2012 10:55:06

Peter I presťahoval hlavné mesto z Moskvy

RIA Novosti, 19. mája 2007. Odvtedy ako sa Moskva stala centrom Veľkého kniežatstva Moskovského – hlavným mestom jednotného Ruského štátu, ne jej funkcie hlavného mesta nikto nesiahal.

Avšak 27. mája 1703 Peter I položil v delte rieky Neva základy Petropavlovskej pevnosti. Z nej sa začala výstavba Peterburgu. O desať rokov neskôr bolo nové hlavné mesto, ktoré sa stalo symbolom európskych a baltských snáh cára,  pripravené prijať dvoranov a vládu. Aby sa zabezpečilo rýchle tempo výstavby hlavného mesta, ročne do neho posielali asi 40 000 robotníkov. Väčšinou to boli nevoľníci. Okrem toho sme presťahovali mnohých majstrov, remeselníkov a kupcov.  Peterburg sa oficiálne stal hlavným mestom Ruska 19. mája 1712. Ešte vtedy v XVIII. storočí, začali hovoriť, že Peterburgu je skutočným „Európanom“ v Rusku. Pri jeho výstavbe sa využívali bohaté skúsenosti talianskych architektov, ktorí v konečnom dôsledku určili tvár mesta. Ani jedno veľkých európskych miest nebolo postavené tak rýchlo. Peterburg sa objavil a dostaval pred očami jednej generácie – presne podľa plánu.

Práve v XVIII. storočí, v čase panovanie Elizabety a Kataríny II, Peterburg prevyšoval Moskvu svojou veľkoleposťou hlavného mesta. „Pred mladším hlavným mestom sa zahanbila stará Moskva, ako pred novou cárovnou zlobná vdova,“ napísal A. S. Puškin v poéme Medený jazdec. Ako napísal historik T. Burmistrov, „Peterburg bol prvým hlavným mestom v Rusku, a Moskve sa vedľa neho zdala byť veľkou dedinou, ale dedinou milou, útulnou, pohostinnou, na rozdiel od chladného, zahmleného a neútulného Peterburgu. „  

V XIX. storočí rozdiel obrazov Moskvy a Peterburgu vážne zaujal ruskú umeleckú elitu. Nie raz sa venoval tejto téme Puškin (Cesty z Moskvy do Peterburgu), Gercen (Moskva a Peterburg). Gogoľ v Peteburgských poznámkach z roku 1836 píše: „Ona (Moskva) je ešte doposiaľ ruskou bradou a on (Peterburg) je uhladeným Nemcom! V prvej polovici XIX. storočia Peterburg predbehol Moskvu z hľadiska počtu obyvateľov. Koncom XVIII. storočia bolo v Moskve 175 000 obyvateľov a v Peterburgu asi 90 000 ľudí. V roku 1862 žilo v Peterburgu 500 000 ľudí a Moskva mala 378 000 obyvateľov.  Začiatkom XX. storočia sa Peterburg stal mestom s miliónom obyvateľov a najväčším mestom Ruska a jedným z najdôležitejších na svete. V roku 1913 bolo v neste 1012 veľkých a stredných podnikov, v ktorých pracovalo 234 000 zamestnancov. Začiatkom roku 1918 sa boľševici báli toho, že mesto sa nachádza v blízkosti hraníc s nepriateľskými buržoáznymi štátmi. Preto vrátili status hlavného mesta Moskve.