04.8.2012 10:55:06

Patriarcha Kiril volá po vyhlásení Dňa slovanskej písomnosti a kultúry

Patriarcha Moskovský a celého Ruska Kiril navrhol oslavovať Deň slovanskej písomnosti a kultúry tak, aby sa stal obľúbeným sviatkom Rusov.
Oslava 24. mája súvisí s pamiatkou na svätého Cyrila a svätého Metoda – zakladateľov slovanskej písomnosti. Cirkev ho slávi už od 11. storočia.
Patriarcha Kiril sa domnieva, že tento dátum má veľký význam pre výchovu mládeže. No treba ho urobiť pre ňu ešte zaujímavejším.
Podľa Hlas Ruska, 20. máj 2011