05.4.2016 12:32:18

Pamiatka každého osloboditeľa je nám posvätná...

Slavín, 4. 4
Slavín, 4. 4

 

...povedal v Bratislave na Slavíne veľvyslanec RF Alexej L. Fedotov a zdôraznil, že za oslobodenie Slovenska položilo život 63 381 červenoarmejcov, ktorí ležia na 186 miestach Slovenska. Z toho na Slavíne ich leží 6 845.

 

Tieto slová si vypočula aj delegácia Slovensko-ruskej spoločnosti na čele s jej predsedom Jánom Čarnogurským.

„Je veľmi dôležité, že Rusko a Slovensko majú jednu pravdu o 2. sv. vojne, o jej hrdinských i desivých stránkach. Dnešné pietne akty na Námestí Eugena Suchoňa a na Slavíne sú toho presvedčivým dôkazom“, povedal ruský veľvyslanec a dodal, že „našou úlohou je chrániť historickú pravdu o našom spoločnom víťazstve a odovzdať túto pamiatku mladej generácii“.

Alexej L. Fedotov  tiež pripomenul, že Rusko si 22. júna pripomenie 75. výročie rozpútania Veľkej vlasteneckej vojny, ktorá sa stala „najkrvavejším neľudským konfliktom v našich dejinách“. 

Na Slavíne k prítomným prehovoril aj predseda SZPB Pavol Sečkár, ktorý zdôraznil, že „oslobodenie našej vlasti a SNP, ktoré mu predchádzalo, je bohatým žriedlom našej národnej hrdosti a sebavedomia, je čírym prameňom povzbudenia v časoch neprajných, bolo skúškou zrelosti národa, ktorý si aj po 71 rokoch od tejto dejinnej udalosti zaslúži, aby myšlienky, pre ktoré naši otcovia a starí otcovia išli do zápasu s netoleranciou, krutosťou, ponížením a snahou o svetovládu, dostali skutočný odraz v našom živote. 

 „Poučenie z vojny varuje!“, zdôraznil P. Sečkár a vyhlásil, „že spoluvina v násilí, ľahostajnosti a otáľaní nevyhnutne vedie k hroznej tragédii.  Pretože s prekrúcaním dejín hrozí aj návrat fašizmu.“

x x x

Bratislavu 4. apríla 2016 charakterizoval akoby začiatok kradnutia víťazstva z rúk tých, ktorí nám ho vybojovali.

Až do týchto čias totiž nikto nespochybnil, že pri výročí oslobodenia hlavného mesta SR majú na Námestí Eugena Suchoňa dostať slovo aj víťazi 2. sv. vojny a jednoznační osloboditelia Bratislavy. Tento rok však odštartoval čosi, čo začali ironicky predpovedať samotní priami účastníci. „Uvidíte, že čoskoro sa tu začne tvrdiť, že nás oslobodili Američania!“

Prvým krokom kradnutia víťazstva bolo zabránenie tomu, aby dostal slovo predstaviteľ Ruska. Druhý zaviedol „všemocný“ protokol organizátorov, ktorý určil, že Ruská federácia, Ukrajina..., ale aj SZPB, mali na Námestí Eugena Suchoňa šancu položiť vence až v druhej, či tretej desiatke delegácií. Dokonca až po štátoch, ktorých ako zločinecké odsúdil tak Norimberský, ako aj tokijský tribunál.

Vladimír Mikunda