04.8.2012 10:55:06

Padne kosa na kameň

Kto nebude platiť svoje dlhy príde o vodičský preukaz, upozorňujú z rezortu ruskej justície. – Tak, ako sú súčasní neplatiči obmedzovaní v právach vycestovania do cudziny, rovnako zrejme začnú byť obmedzovaní dopadom ďalšieho opatrenia. Odobratím vodičského preukazu resp. iného špeciálneho dovolenia vydaného štátnym orgánom.
Z rezortu súdnictva však upozorňujú, že na každý takýto krok bude musieť dať pokyn súd.
V zdôvodnení návrhu zákonnej normy sa hovorí, že obmedzenie špeciálnych práv sa už opiera aj o svetovú prax. Napríklad 4. protokol európskej konvencie stanovuje, že ak občan narúša zákon, práva a záujmy tretích osôb, tak práva takéhoto občana tiež môžu byť obmedzené.
Podľa Izvestia, 2. marec 2010

Ruskí advokáti sú rozhodnutím odoberať vodičáky rozhorčení. Pripomínajú, že podobná iniciatíva narúša ústavné práva na slobodu pohybu a istý Vladimír Nekrasov (určite ironicky) navrhuje aby dlžníkom namiesto vodičákov odoberali svokry alebo manželky.
Zaujímavé, že pozitívne túto iniciatívu oceňuje advokát Stalinovho vnuka Jevgenija Džugašviliho Leonid Žura.
– Myslím, že je to dobrý nápad pretože dlhy naozaj treba platiť. Počet dlžníkov rastie a treba s nimi začať nejako bojovať.
Podľa RIA Novosti, 2. marec 2010