13.6.2019 07:58:31

Oznam Veľvyslanectva RF v SR

Zachováme pamiatku
Zachováme pamiatku
(foto: rusemb)
Vážení priatelia! Zoznámime Vás so spoločenskou iniciatívou „Zachováme pamiatku“
Úlohou tejto iniciatívy je posilniť dohľad nad stavom pamiatkových objektov na území Slovenska, takých, ako sú pomníky a vojnové hroby sovietskych (ruských) vojakov. 

Ak by ste sa dozvedeli o pomníku alebo vojnovom pohrebisku na území vášho mesta, obce alebo akéhokoľvek iného miesta, ktorý potrebuje obnovu, a tiež, ak spozorujete prejavy neúctivého správania sa alebo neporiadku na takom mieste, prosíme, čo najskôr nás informujte vhodným pre Vás spôsobom. 

Môžete tak urobiť:
 - na našej špeciálnej stránke vo „Facebook – „Zachováme pamiatku“: https://www.facebook.com/zachovamepamiatku 
- prostredníctvom WhatsApp číslo: 0919470401; 
- e-mailom: uppzo_slovak@mil.ru (kópia: kultura@rusemb.sk) 
- zavolaním na mestský telefón: 045529677 

Budeme vďační, ak k správe pripojíte aj fotografie súvisiacich objektov. Spolu zachováme pamiatku padlých hrdinov!  

S úctou, Veľvyslanectvo Ruskej Federácie v Slovenskej Republike 

rusemb