07.3.2019 22:44:44

Oznam tlačovej služby Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike

Z oznamu Tlačovej služby Veľvyslanectva RF v SR dňa 7.3.2019 sa dozvedáme

Dnes bol Veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike A.L.Fedotov predvolaný na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, kde počas stretnutia s politickým riaditeľom MZVEZ M.Jakubócym mu bolo poskytnuté vysvetlenie slovenskej strany k vyjadreniam štátneho tajomníka Ministerstva obrany R. Ondrejcsáka v článku „Päť rokov od Krymu: vojna v Európe nie je tabu", uverejnenom v denníku Sme. Veľvyslanectvo RF s uspokojením berie na vedomie vyhlásenie Ministerstva v diplomatickej nóte k predmetnej záležitosti, že prezentované postoje a stanoviská R.Ondrejcsáka nezodpovedajú oficiálnej pozícií Slovenska. Veľvyslanectvo tiež vyjadruje spokojnosť s vyhlásením tlačovej služby Ministerstva obrany Slovenska, že výroky štátneho tajomníka sú súkromnej povahy a neboli tlmočením oficiálneho stanoviska Ministerstva obrany.

Počas výmeny názorov na rad medzinárodných problémov, ku ktorej došlo na Ministerstve, strany potvrdili rozdielnosti v hodnotení a prístupoch k ich riešeniu. Zároveň poukázali na nutnosť pokračovania otvorenej výmeny názorov s cieľom zachovať dosiahnutú úroveň bilaterálnej spolupráce a pozitívnej atmosféry vzťahov. Veľvyslanectvo, ako bolo zdôraznené, bude aj naďalej pozorne skúmať vyhlásenia slovenských oficiálnych činiteľov a v nevyhnutných prípadoch na nich reagovať, aby sa zabránilo poškodeniu tradične priateľských vzťahov ruského a slovenského národov.

red. z Rusemb