13.10.2020 13:48:30

Otvorenie akcie „Týždeň ruského jazyka“

Pohľad na budovu Veľvyslanectva RF v Bratislave
Pohľad na budovu Veľvyslanectva RF v Bratislave
(foto: TASR)


Dňa 12. októbra sa z iniciatívy Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity konalo online slávnostné otvorenie akcie Týždeň ruského jazyka.Na podujatí vystúpili s príhovormi gubernátor Chanty-Mansijského autonómneho okruhu Jugra N. V. Komarov, rektorka Štátneho inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina M. N. Ruseckaja, predstaviteľ Ministerstva zahraničných vecí Ruska v Jekaterinburgu A. V. Charlov, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry I. V. Kuznecovová, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela L. Urbancová, riaditeľ Inštitútu rusistiky Prešovskej univerzity a riaditeľ Ruského centra v Prešove Ľ. Guzi, ako aj zástupcovia rusko-slovenských bilingválnych sekcií miestnych gymnázií, škôl a vysokých škôl s vyučovaním ruštiny zameranej na odbornú sféru, študenti rusistiky, ruskí krajania, ktorí žijú na Slovensku, zástupcovia slovenských ruskojazyčných médií.

Príhovor Veľvyslanca Ruska na Slovensku A. L. Fedotova k účastníkom vedeckej diskusie prečítal prvý tajomník Veľvyslanectva, kultúrny atašé V. G. Kulikov.

Počas akcie rečníci vyzdvihli, že ruština na Slovensku je stále veľmi obľúbená, že pretrváva záujem o bilingválne formy vzdelávania, veľmi žiadané sú existujúce projekty spolupráce medzi školami a vysokými školami, ako aj vedecko-vzdelávacie a mládežnícke výmenné pobyty.

Želáme účastníkom online fóra veľa zaujímavých nových poznatkov a úspechov v ich práci!


redakcia z Rusemb