04.8.2012 10:55:06

Otázka na Obamu i Medvedeva: čím sa líšia práva afrických národov od práv národov Pridnestrovska, Karabachu, Abcházska...?

Expert tvrdí: Pridnestrovsko je pripravené potvrdiť svoju vôľu po nezávislosti pred akoukoľvek medzinárodnou kontrolou.
- Práve sa konajúce referendum na juhu Sudánu o otázke sebaurčenia je ďalším z dôkazov o podmytých základoch medzinárodného práva a o víťazstve dvojakých štandardov. Hoci, presnejšie povedané, ide len o oslavovanie práva silnejšieho, - vyhlásil 11. januára riaditeľ pridnestrovského vedecko-výskumného inštitútu strategických analýz a prognóz profesor Iľja Galinskij.
- Nech by sa kdekoľvek a čohokoľvek tento silný hráč chytil, všade doťahuje záležitosť do konca, pričom s vopred stanoveným výsledkom, - pokračuje expert. – Dá sa to posudzovať čo i len na príklade medzinárodného uznania Kosova ako suverénneho štátu. Uznalo ho 70 krajín a pritom Abcházsko a Južné Osetsko priznali iba štyri štáty. A pri zachovaní súčasných neverejných pravidiel priznania medzinárodnej legitimity nemajú Pridnestrovsko a Náhorný Karabach prakticky žiadne šance na právne priznanie a civilizované zaradenie sa do súčasného medzinárodného systému.
Podľa Galinského, - slovám mnohých politikov a predstaviteľov štátov, vrátane B. Obamu a D. Medvedeva a J. Kerryho, vysoko oceňujúcich význam referenda v Sudáne a vyzývajúcich iné africké krajiny aby si z toho brali príklad, sa dá iba tlieskať. Zároveň však ako ozvena vzniká iná otázka. Prečo sa iba krajiny Afriky majú zaoberať vyriešením si svojich vnútorných záležitostí cestou jasne vyslovenej vôle ľudu v referende? A či toto právo, tento demokratický princíp sa v krajinách na iných kontinentoch, vrátane civilizovanej Európy nemá uplatňovať? A či rovnakú vôľu po samostatnosti nedemonštrovali národy Pridnestrovska, Náhorného Karabachu, Abcházska a Južného Osetska už v 90-tych rokoch minulého storočia? S jednoznačne triumfálnymi výsledkami referend!
Nám však hovoria, žiaľ, že v tých situáciách vláda „materských“ štátov kategoricky nesúhlasila s takým výsledkom prejavenej vôle. Ale vládnuca moc v Sudáne sa na to podujala „v záujme mieru a stability“ a „dobrovoľne“. Zmysel týchto slov by neudržal ani tú najslabšiu kritiku, všetci však chápu čím je „dobrovoľnosť“ a „súhlas“ sudánskych predstaviteľov podporený. Iba právom silnejšieho a jeho „národnými záujmami“, - zdôraznil expert.
Bezpodmienečné je podľa neho, že právo na sebaurčenie a na vytvorenie nezávislého štátu, nachádzajúce sa aj v základných dokumentoch OSN, musí byť neustále živým právom a hlavne, musí byť nezávislé od vôle alebo nevôle iného politického hráča.
Využitie medzinárodným spoločenstvom realizácie daného práva tiež musí byť rovnaké, bez akýchkoľvek konjuktúr a „osobitostí miestnych podmienok“. - Ak ktokoľvek z medzinárodných hráčov pochybuje o čestnosti a objektívnosti celonárodného referenda v Pridnestrovsku (17. septembra 2006 sa 97 percent hlasov vyslovilo za nezávislosť), myslím, že kvôli ubráneniu už dosiahnutého, bude pridnestrovský ľud ochotný ešte raz prejaviť svoju politickú vôľu pod akokoľvek prísnym medzinárodným demokratickým dohľadom, - zhrnul svoj postoj Iľja Galinskij.
Podľa regnum.ru, 11. január 2011