04.8.2012 10:55:06

Osud eura: pohľad z Moskvy

Mocný intelektuálny útok na problémy eura sa dnes uskutočnil v Moskve. Poprední finanční analytici hodnotili jeho situáciu, perspektívy a odhadli riziká, ktoré môžu Rusku vzniknúť v súvislosti s jeho oslabením.
Zaver bol nasledovný: Po prvé, ďalšie oslabenie eura je možné, nejde však o riziko, že euro úplne padne a vymizne. Táto mena je príliš dôležitá pre globálny finančný systém. Po druhé, kríza a dokonca preddefoltový stav radu krajín bude EÚ nabádať k ešte väčšej integrácii, k štruktúrnym politickým a hospodárskym reformám.
Odzneli aj iné zaujímavé názory, napríklad predsedu správnej rady akciovej spoločnosti MDM Banka, autora mnohých kníh o makroekonomickom riadení Olega Vjugina:
- Dochádza k tomu, že maastrichtské dohody, ktoré chránili zónu eura pred problémami, sa narúšali. Až kríza ukázala, že pri prekročení povoleného deficitu štátneho rozpočtu išli európske krajiny až príliš ďaleko.
Zóna euro je vôbec nedokončeným projektom. Nemá mechanizmus medzirozpočtových transferov na zjemnenie šokov, neexistuje nič čo by mohlo jednotlivé krajiny donútiť k štruktúrnym reformám a zodpovednej rozpočtovej politike.
Uskutočnenie krokov zameraných na zníženie rozpočtového schodku avizovali Nemecko, Grécko, Portugalsko, Španielsko. Toto však nestačí len slovne deklarovať, treba to aj urobiť. Zatiaľ existujú len samé zámery. Podľa Olega Vjugina euro bude v tejto situácii len slabnúť, čo mimochodom nepovažuje za veľký problém. Pretože táto mena bola vraj od začiatku nadhodnotená.
Čo sa však stane v najbližšej budúcnosti? Všetko bude závisieť od potreby urobiť "jednoduchú vec": vzdať sa finančnej podpory slabých článkov zóny eura a prejsť k politike konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Treba pri tom zlikvidovať národné osobitosti podnikania, napríklad medzi Gréckom a Nemeckom.
Ďalší účastník tlačovej konferencie, rektor ruskej ekonomickej vysokej školy Sergej Gurijev, je presvedčený, že EÚ svoje problémy nakoniec vyrieši a zóna euro prežije. Hodnota euro meny však bude naďalej klesať. Takýto vývoj situácie sa môže stať nepríjemným prekvapením pre ruských importérov a ich konkurentov v európskom importe.
Hlas Ruska 8. jún 2010