04.8.2012 10:55:06

OSN a ODKB podpísali deklaráciu o spolupráci

V Moskve ju podpismi potvrdili generálni tajomníci Pan Ki-Mun a Nikolaj Bordiuža.
- Podpísanie spoločnej deklarácie o spolupráci je priznaním autority našej organizácie a jej schopnosti prispievať k zabezpečovaniu bezpečnosti v globálnom rozsahu. Ďalej N. Bordiuža dodal, že „moskovský“ podpis je už druhým krokom na ceste rozvoja vzťahov medzi OSN a ODKB (Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti). Prvý sa vraj uskutočnil 2. marca keď 64. valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu „Spolupráca medzi OSN a ODKB“. A keďže ju podporili všetky štáty, automaticky tým dali „zelenú“ ďalším aktivitám sekretariátu OSN vo vzťahoch s ODKB.
Podľa vzgljad, 18. marec 2010