07.5.2017 11:25:23

Oslavy 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom

V utorok 9. 5. o 15.00 hod. sa na Slavíne budú konať oslavy 72. výročia víťazstva nad fašizmom. Preukážeme nimi vďačnosť za hrdinstvo, obete našich osloboditeľov - Červenej armády, rumunskej armády, 1. čs. armádnemu zboru v ZSSR a našim partizánom s ich spolubojovníkmi z 33 štátov sveta.

Poďme sa pokloniť hrdinstvu i obetiam našich osloboditeľov. Venujme im celoslovenskú spomienku aspoň v tento deň.

 

22. november 2004:   VZ OSN rezolúciou 59/26 vyhlásilo 8. a 9. máj za dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase Druhej světověj vojny.

OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si každý rok pripomínali tieto májové dni - jeden alebo druhý, prípadne oba. Na podujatiach sa má spomínať na všetky obete druhej svetovej vojny a má sa im vzdať náležitá pocta.

redakcia