24.12.2016 12:26:50

Organizačný výbor pod vedením rektora MGIMO sa zdrží radikálneho posudzovania udalostí z roku 1917

Prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o prípravách na sté výročie revolúcie  roku 1917. Ako už skôr informoval denník „Ъ“, zriadením organizačného výboru na prípravu a uskutočnenie spomienkových akcií bola poverená Ruská historická spoločnosť (Российское историческое общество, РИО - RIO).  Na čelo organizačného výboru je navrhnutý rektor MGIMO Anatolij Torkunov. Podporou pre Organizačný výbor bude ministerstvo kultúry na čele s Vladimírom Medinskym. Ústrednou témou všetkých spomienkových podujatí by malo byť zmierenie potomkov „bielych“ a „červených“.

Vladimír Putin poveril RIO utvorením v najkratšom čase organizačného výboru, ktorý následne v priebehu jedného mesiaca by mal schváliť akčný plán podujatí z príležitosti  výročia revolúcie. Ministerstvu kultúry prezident zveril zabezpečenie organizačnej a technickej podpory činnosti organizačného výboru. Odporúča sa zapojiť do práce všetky príslušné regionálne úrady, vedecké a vzdelávacie organizácie.

Fakt, že príprava k výročiu bude zverená práve RIO  už skôr oznámil „Ъ“ (pozri „Moc“ z 12. decembra). Včera v RIO povedali „Ъ“, že „už sme začali vykonávať nariadenie, práca je rozbehnutá“.  Do organizačného výboru, podľa očakávania, sa začlení niekoľko desiatok ľudí: „historici, experti, umelci, zástupcovia popredných mimovládnych organizácií, múzeí, ruskej zahraničnej diaspóry, náboženskej komunity“. „Výročie sa časovo kríži so stým výročím patriarchátu (v 1917 roku bol v Ruskej pravoslávnej cirkvi obnovený úrad patriarchu – „Ъ“) takže neopomenieme ani túto udalosť“, - vysvetlili v RIO. Začiatkom budúceho týždňa RIO na čele so Sergejom Naryškinom schváli organizačný výbor. Predpokladá sa, že na čele bude stáť rektor MGIMO Anatolij Torkunov. Schôdze sa zúčastní Vladimir Medinskij. Plán prípravy a priebehu podujatí budú spracovaný do konca januára. „Presadzujú sa rôzne koncepcie výročia, vrátane radikálne - v prospech „bielych“ alebo „červených“. RIO prináša vyvážený výklad chápania týchto udalostí a zmierenia, v čo najväčšej miere,  RIO sa nestane miestom zúčtovania s minulosťou“, - oznámili „Ъ“ v spoločnosti.

Na začiatku decembra spoločnosť už hovorila o intenzívnej práci „na príprave podujatí, venovaných nosným etapám revolúcie ako sú: Kornilovská rebélia, Októbrová, Februárová revolúcia, odstúpenie Mikuláša II z trónu, Biele hnutie“. V programe sú okrúhle stoly, výstavy, série dokumentárnych filmov, série archívnych publikácií. Jedným z významných podujatí bude jesenná konferencia Valného zhromaždenia Medzinárodného výboru pre historické vedy.

Ústrednou myšlienkou všetkých jubilejných podujatí musí znieť téma zmierenia. Toto zdôraznil Vladimir Putin vo svojom posolstve Federálnemu zhromaždeniu 1. decembra: „Poučenie z histórie potrebujeme, v prvom rade, pre zmierenie, posilnenie sociálneho, politického, občianskeho zmieru. Je neprijateľné vťahovať rozkoly, hnev, zášť a horkosť minulosti do nášho súčasného života,  pre osobné politické a iné záujmy špekulovať o tragédiách, ktoré zasiahli takmer každú rodinu v Rusku bez ohľadu na to, na akej strane barikád sa ocitli naši predkovia“. Včera podobné vyslovila hovorkyňa Rady federácie Valentina Matvienko. „Náš národ v roku 1993 hlasoval za Ústavu, potvrdil svoju vôľu budovať demokratický štát,“ – pripomenula. Februárová a Októbrová revolúcie, ako povedala, sú „kusom dejín“ ktorý sa nedá „ani vyčiarknuť, ani odstrániť“, ale môžeme sa z nich poučiť. Spoločenská debata 2017 roku o úlohe týchto historických udalostí by mala byť sústredená nie na „roztržky a konfrontáciu, ale na zmierenie“ tých, ktorí majú odlišný názor na revolúcie, považuje pani Matvienko.

O nutnosť hľadania „platformy národného zmierenia“ opakovane hovoril aj Vladimír Medinskij, napríklad aj na stretnutí pri okrúhlych stolov Ruskej vojensko-historickej spoločnosti (Российскоe военно-историческоe обществo РВИО - RVIO), ktoré už rok uskutočňuje podujatia venované nadchádzajúcemu  výročiu. Ako uvádza „Ъ“, najväčšou udalosťou v roku 2017 by malo byť slávnostné odhalenie pomníka zmierenia v Kryme pod záštitou RVIO. S myšlienku postaviť pomník prišiel v novembri 2015 podpredseda Medzinárodnej rady ruských krajanov knieža Nikita Lobanov-Rostovskij. Projekt podporili patriarcha Kirill a prezident Putin, ktorý povedal, že „bez tolerancie, zmierenia a pokánia nie je možná národná jednota“.  V RVIO „Ъ“ vysvetlili, že pomník by mal byť stelesnením zmierenia potomkov „bielych“ a „červených“, rozhodnutie o jeho umiestnení na Kryme je zdôvodnené skutočnosťou, že  práve tam skončila Občiansku vojna a polostrov bol posledným územím Ruska s ktorým sa rozlúčili mnohí emigranti. Otvorenie pomníka je naplánované na 4. novembra 2017, teraz prebieha súťaž návrhov a vyberá sa miesto na postavenie.

Veľvyslanectvo RF v SR