19.1.2021 13:20:23

Orenburgské oblastné múzeum výtvarného umenia otvára Slovákom svoje virtuálne dvere

Múzeum výtvarného umenia v Orenburgu
Múzeum výtvarného umenia v Orenburgu
(foto: rcvkba.sk)


Ruské centrum vedy a kultúry spoločne s Orenburgským oblastným múzeom výtvarného umenia začína už dnes cyklus online publikácií o múzejných kolekciách.Múzeum bolo založené v roku 1961. Nachádza sa v budove, ktorá bola postavená začiatkom 19. storočia podľa projektu architekta M. P. Malachova pre Mestskú Dumu.

Hlavnú kolekciu múzea tvorí zbierka diel akademika maliarstva, jedného z najzaujímavejších predstaviteľov neskorého obdobia hnutia maliarov peredvižnikov, Lukiana Vasilieviča Popova (1873—1914), ktorý pôsobil v Orenburgu koncom 19.-začiatkom 20. storočia.

V muzeálnej zbierke sú uchované diela staroruského, ruského, sovietskeho a západoeurópskeho umenia od konca 16. storočia až po súčasnosť –  maľba, grafika, socha či  úžitkové umenie.

Múzeum uskutočňuje aktívnu zberateľskú, vedeckú a popularizačnú činnosť, organizuje široké spektrum výstav, prednášok, vzdelávacích programov, je jedným z najdôležitejších kultúrnych stredísk mesta a oblasti.

V múzeu výtvarného umenia sú zastúpené takmer všetky umelecké remeslá Uralského regiónu, vrátane unikátnej kolekcie svetovo známych orenburgských vlnených šatiek (plédy a ažúrové pavučinky).


Všetkých milovníkov umenia čakáme na našom YouTube kanáli dnes o 16:00 (SEČ):

https://youtu.be/A35PguZ9qN4 -o histórii múzea vám porozpráva krátkometrážny film.

https://youtu.be/q6LhoXjyEBU - deti a ich rodičia uvidia Rozprávku o orenburgskej kozičke a angorskej šatke, autorka Tatiana Majdaňuková. Animovaný film rozprávkovou formou podrobne zoznámi všetkých záujemcov s históriou vzniku pletacieho remesla.

https://youtu.be/e7PkWvdHgtY - pútavú videoprednášku Umenie orenburgskej angorskej šatky prednesie historička umenia Irina Bušuchinová.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave