04.8.2012 10:55:06

Opäť k bezvízovému styku s Ruskou federáciou

Ministerstvo zahraničných vecí SR koncom roku 2012 oznámilo, že zjednodušuje vízový styk Slovenska s Ruskou federáciou a Ukrajinou. Chcelo by sa zvolať: Konečne! Lenže Slovensko – ruská spoločnosť zaslala vtedajšiemu ministrovi zahraničných vecí SR Mikulášovi Dzurindovi obdobný písomný návrh už 27. 7. 2010 (!!!).
V našom liste, podpísanom predsedom Slovensko – ruskej spoločnosti JUDr. Jánom Čarnogurským a členom správnej rady spoločnosti Ing. Ľudovítom Černákom, sa hovorí:

Vážený pán minister,
Slovensko už viac než 20 rokov požíva výhody bezvízového styku približne s krajinami dnešnej Európskej únie. Do r. 2001 sme mali bezvízový styk aj s Ruskom, s Ukrajinou a s Bieloruskom. Odstraňovanie alebo aspoň zoslabovanie hraníc najmenej v rámci Európy je stále na programe dňa. Ruská federácia pri rokovaniach s EÚ navrhuje zrušenie vzájomnej vízovej povinnosti. Predstavitelia veľkých členských štátov EÚ (Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko) sa vyjadrujú k ruskému návrhu pozitívne, ale niektorí uvádzajú ako prekážku odpor údajne stredo - východoeurópskych štátov. Naposledy uviedol tento argument taliansky predseda vlády Silvio Berlusconi dňa 23. 7. 2010 pri rokovaní s ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom. Nazdávame sa, že prinajmenšom, čo sa týka Slovenska, tento argument neplatí. Vízový režim EÚ k Rusku (ale aj k Ukrajine a Bielorusku) Slovensku ekonomicky škodí. Znižuje počet ruských turistov v našej krajine, sťažuje podnikanie našich firiem na ruskom území. Nazdávame sa, že je v záujme Slovenska, aby vízová povinnosť medzi štátmi EÚ a Ruskou federáciou bola zrušená.

Predsa však chceme mať jasno, pokiaľ ide o pozíciu Slovenska k vízovej politike EÚ voči Rusku. Prosíme Ťa preto o informáciu, či Slovensko podporuje zrušenie vízovej povinnosti medzi EÚ a Ruskom. Prosíme taktiež o informáciu, ako bude Slovensko hlasovať

S pozdravom

Ján Čarnogurský a Ľudovít Černák

Odpoveď M. Dzurindu v prílohe

list_M._Dzurindu.pdf list_M._Dzurindu.pdflist_M._Dzurindu.pdf