02.10.2020 14:48:04

Online prezentácia Tulskej štátnej univerzity v RCVK v Bratislave

(foto: rcvkba.sk)


Dňa 29. septembra sa konala online prezentácia Inštitútu medzinárodného vzdelávania Tulskej štátnej univerzity.Podujatia sa zúčastnili študenti Gymnázia I. Horvátha v Bratislave, Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach a Gymnázia Nové Zámky. K online stretnutiu sa tiež pripojili zástupcovia RCVK vo Viedni a jednotliví študenti či vyučujúci  z celého Slovenska. Riaditeľka Inštitútu medzinárodného vzdelávania pani Oľga Gladkovová predstavila Tulskú štátnu univerzitu. Porozprávala prítomným o tom, ako sa Vysoká škola polytechnická v Tule, ktorá bola založená pred 90. rokmi, transformovala na nosnú Štátnu univerzitu zastrešujúcu 15 rôznych  vysokých škôl, na ktorých dnes študuje 17 000 študentov, vrátane 341 zahraničných.

Veľká časť prezentácie bola venovaná potenciálu univerzity, vedeckým a informačno-vzdelávacím zdrojom, možnostiam štúdia pre cudzích štátnych príslušníkov a príprave na vysokoškolské štúdium. Nemálo slov bolo povedaných o zaujímavej, starobylej, pokojnej, peknej Tule – meste práce a meste hrdinov. Na všetky zvedavé otázky dostali študenti a vyučujúci vyčerpávajúce odpovede.

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave bude na svojej platforme online prezentácií pokračovať v predstavovaní ruských vysokých škôl.


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave