08.11.2020 16:05:16

Online prednáška o Ivanovi Buninovi (tentoraz v rámci RCVK v Bratislave)

(foto: rcvkba.sk)


Pozývame Vás na výnimočné podujatie, online prednášku o Ivanovi Alexejevičovi Buninovi.

Život a dielo tohto ruského prozaika a básnika, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru za rok 1933 priblíži doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc., literárny vedec, pedagóg pôsobiaci na Inštitúte rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a prekladateľ ruskej literatúry do slovenčiny. Prednáška sa uskutoční v slovenskom jazyku.


 


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave