27.5.2020 18:13:36

Online maratón „Čítame Vasilija Ťorkina“

(foto: rcvkba.sk)


Pri príležitosti 110. výročia narodenia ruského básnika, prozaika, novinára a mimoriadneho spravodajcu Alexandra Trifonoviča Tvardovského  vyhlasuje Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave od 1. do 15. júla online maratón  pod názvom Čítame  Vasilija  Ťorkina

 Poéma Vasilij Ťorkin je poetickou kronikou Veľkej vlasteneckej vojny, ktorej ústredným hrdinom je obyčajný vojak, nebojácny a nestrácajúci zmysel pre humor. Tvardovský píše dielo „pre front, pre víťazstvo“, čím spravil svojho hrdinu nesmrteľným. Ťorkin prispel k Víťazstvu; vojaci v zákopoch Veľkej vlasteneckej vojny netrpezlivo čakali na nové kapitoly poémy, vďaka ktorej získali „neúnavného, jednoduchého a verného kamaráta“. 

Pozývame všetkých záujemcov, ktorí by sa chceli zúčastniť na tomto podujatí, aby podali prihlášku na emailovú adresu RCVK v Bratislave: rus.kult.centrum@stonline.sk  alebo prostredníctvom telefónu (+421 2) 526 25981. 

V prihláške treba uviesť meno, priezvisko, vek, bydlisko a emailovú adresu účastníka. Odpoveďou pre účastníka bude zaslanie úryvku z diela, ktorý bude treba predniesť (3-4 minúty), nahrať video a poslať na emailovú adresu organizátorov. 

Videonahrávku si môžete urobiť aj priamo v centre RCVK, na adrese: ulica Fraňa Kráľa č. 2, 81105  Bratislava.  

Prihlášky prijímame do 15. júna. Obmedzenia ohľadom veku účastníkov nie sú, prihlášky môžu byť kolektívne. Nahrávka vystúpenia bude uverejnená na kanáloch RCVK. 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave