12.1.2021 13:33:26

Online koncerty Štátneho akademického súboru Kapella mesta Petrohrad na Slovensku

Dirigent, pedagóg a verejný činiteľ V. A. Černušenko
Dirigent, pedagóg a verejný činiteľ V. A. Černušenko
(foto: rcvkba.sk)


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave už mnoho rokov spolupracuje s jednou z najstarších ruských koncertných organizácií – so Štátnym akademickým umeleckým súborom Kapella mesta Petrohrad. Žiaľ, teraz nemôžeme pozvať umelcov k nám na návštevu a aj samotný súbor nemôže otvoriť svoje dvere pre milovníkov klasickej hudby.Napriek tomu vás pozývame na online cestu do ďalekého Petrohradu.

RCVK odštartovalo na stránkach svojich sociálnych sietí cyklus koncertných programov Zboru a symfonického orchestra Kapelly mesta Petrohrad. V decembri sme uviedli veľkolepú hudobno-poetickú kompozíciu na diela ruských básnikov a skladateľov pod názvom Rusko, Rus, ochraňuj sa, ochraňuj! Dňa 6. januára dirigent hudobného kolektívu, národný umelec ZSSR Vladislav Černušenko srdečne zablahoželal ruským krajanom k Novému roku. Na sviatočnom koncerte tohto hudobného telesa zazneli piesňové kompozície na diela takých ruských básnikov a skladateľov, ako G. Sviridov, A. Paščenko, V. Bulin, O. Kolovskij, P. Klimov, I. Dunajevskij, ako aj pochody, valčíky a dojímavé ruské ľudové piesne obľúbené v celom národe.

RCVK bude pokračovať v cykle koncertných programov Zboru a symfonického orchestra Kapella mesta Petrohrad, preto sledujte naše oznamy.


Tých, ktorí si nestihli vypočuť koncerty, pozývame na náš YouTube kanál (klikni)


Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave