26.2.2018 12:11:26

„Okupácia Československa Rusmi v roku 1968? Ani náhodou!“

 

Internetom sa už približne mesiac šíri takýto text: „Okupácia Československa bola vo svojej podstate ukrajinskou záležitosťou!“ A vraj si to máme dať dokopy s tým, čo sa dnes deje na Ukrajine. Autor nás navyše nabáda, aby sme k týmto poznatkom napísali na internete komentár.  

 

Ďalší text má byť dôkaznou podporou autorových tvrdení, čo sa vraj dá hravo zistiť a že tieto fakty uverejnil už aj v knihe o colnej správe ČR: „O situácii v Československu rokovalo v apríli 1968 politbyro KSSZ v zložení: 7 Ukrajincov (vrátane L. I. Brežneva), 1 Bielorus, 1 Litovčan, 1 Kirgiz, 1 Kazach a len jeden Rus.

Keď po vášnivej diskusii došlo na hlasovanie o intervencii do ČSSR, tak intervencia zvíťazila v pomere 10:2 ((Litovčan sa zdržal a Rus bol proti!).

Do Československa boli vyslané dva sovietske armádne zväzy, a to 1. ukrajinský... zbor, zložený výhradne z Ukrajincov, a 1. záložný zbor, v ktorom bolo takmer výhradné zastúpenie zauralských národností.

V prvej vlne prišlo do Československa celkom 63 Rusov, z toho bolo 42 armádnych novinárov! Až v roku 1970 sa záložný zbor začal sťahovať späť do ZSSR a 1. ukrajinský... zbor začal byť zamieňaný novovzniknutým 3. zborom, ktorý prezývali „zahraničný“, v ktorom potom bola väčšina Rusov, no ktorí s rokom 1968 už nemali nič spoločné.  

Vo svojej podstate okupácia Československa bola ukrajinskou záležitosťou,“ zdôrazňuje autor, ktorý svojich čitateľov vyzýva dať si tieto fakty dovedna a spojiť to aj s tým, čo sa dnes odohráva na Ukrajine.

Podľa infokuryr.cz z 8. 2. 2018 a na-septande.cz z 23. 2. 2018