26.8.2016 11:25:52

Odpoveď riaditeľa tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR na otázku Jána Čarnogurského

 

V Česku vzniká špeciálna 30-členná jednotka pri ministerstve vnútra (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1796021-v-cesku-vznika-novy-tym-ktery-bude-proverovat-cizi-propagandu), ktorá bude mať na starosti odhaľovanie proruskej propagandy.

Ministerstvo vnútra SR zatiaľ neplánuje vytvoriť podobný útvar, aj keď zriadenie takejto jednotky môže byť určitou inšpiráciou aj pre Slovensko. Vzhľadom na uvedené sú ostatné otázky bezpredmetné.

Podpísaný Ivan Netík, riaditeľ tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.

 

A čo písal Ján Čarnogurský?

Vážený pán minister, v tlači prebehli správy, že na Ministerstve vnútra SR sa mala vytvoriť pracovná skupina pre odpor voči ruskej propagande. Podľa § 3 ods. 1 Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o informáciu,

  1. či bol taký útvar alebo pracovná skupina na ministerstve vnútra SR vytvorená alebo sa jej vytvorenie plánuje,
  2. ak áno, kto je alebo má byť jej vedúcim,
  3. koľko tabuľkových pracovných miest je pre útvar/skupinu vyčlenených,
  4. aké sú príčiny vytvorenia takého útvaru/skupiny.

Za informáciu Vám ďakujem.

S pozdravom

JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti

 

redakcia