04.8.2012 10:55:06

Odpoveď na "zákon Magnitského" je pripravená

Politická strana Jednotné Rusko môže už dnes navrhnúť prerokovanie v štátnej Dume RF zmien sprísňujúcich politickú činnosť mimovládnych nekomerčných organizácií financovaných zahraničnými právnickými a fyzickými osobami. Takéto organizácie začnú byť považované za "zahraničných agentov".
Vzorom pre ruských navrhovateľov týchto úprav sa stal americký zákon z roku 1935 na zabránenie nacistickej propagande. "To, čo navrhujeme, sa absolútne zhoduje s normami, ktoré sa už dlhé roky realizujú v americkom zákonodarstve", - zdôrazňuje predsedníčka výboru štátnej Dumy Irina Jarovaja. Z amerického zákona bol dokonca prevzatý aj termín "zahraničný agent".
Podľa Hlas Ruska, 29. jún 2012