20.6.2013 15:27:51

Odpoveď Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí...

... a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Vážený pán Fábry a pán Čarnogurský,

dovoľte mi reagovať na list a výzvu adresovanú predsedovi vlády Slovenskej republiky a členom vlády Slovenskej republiky v súvislosti s doržiavaním ľudských práv na území Kosova zo dňa 22. mája 2013.

Oceňujem Váš záujem o túto problematiku a chcem Vás ubezpečiť, že Slovenská republika na medzinárodných fórach, vrátane rokovaní inštitúcií EÚ a NATO, pravidelne upozorňuje na otázky utečencov. Táto otázka sa pritom netýka len srbskej komunity, ale aj ďalších etnických skupín, ktoré boli nútené Kosovo opustiť po roku 1999.

Pre Slovensko predstavuje otázka návratu utečencov jedno z kritérií hodnotenia pokroku Kosova. Napriek deklaráciám Kosova o multietnickej spoločnosti v duchu európskych hodnôt sú to výsledky, ktoré sú rozhodujúce. Normalizácia vzťahov medzi Belehradom a Prištinou si vyžaduje aktívnejší prístup k tejto mimoriadne dôležitej otázke. Slovenská republika sa v procese dialógu aktívne a dlhodobo angažuje a podporuje, aby do pokračujúceho dialógu bola v ďalšom období explicitne zahrnutá aj otázka návratu utečencov do Kosova.

Som presvedčený, že európska perspektíva Kosova je z dlhodobého hľadiska realizovateľná len v prípade skutočnej implementácie hodnôt Európskej únie, z ktorých vyplýva ústretová politika prištinskej administratívy voči navrátilcom, vrátane konkrétnych konštruktívnych opatrení motivujúcich utečencov k návratu.

Slovensko bude tento postoj aj naďalej verejne prezentovať.

s pozdravom  Miroslav Lajčák, v.r.

Miroslav Lajčák