18.1.2019 15:21:00

Odpoveď ministra ZVaEZ Miroslava Lajčáka na list predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti Jána Čarnogurského a podpredsedu KSS Jalala Suleimana.

Vážený pán Čarnogurský,

Vážený pán Suleiman,

ďakujem za Váš list, v ktorom informujete o uskutočnení návštevy Sýrie začiatkom decembra 2018 a Vašich poznatkoch a postrehoch z absolvovaných stretnutí s predstaviteľmi Sýrie.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pozorne sleduje konflikt v Sýrii. Relevantné informácie získava zo stretnutí a rokovaní tak so sýrskymi oficiálnymi partnermi, ako aj s predstaviteľmi opozície, predstaviteľmi medzinárodných humanitárnych organizácií, mimovládnych organizácií a partnermi v rámci EÚ, ako i ďalšími predstaviteľmi medzinárodného spoločenstva.

V oblasti politických vzťahov s vládou Sýrie rešpektujem líniu, ktorá bola dohodnutá v rámci EÚ. Naším záujmom je skoré mierové vyriešenie konfliktu v Sýrii, realizácia sýrskeho politického procesu pod záštitou OSN a rešpektovanie demokratických princípov a ľudských práv v tejto dôležitej krajine regiónu. Záujmom Slovenskej republiky je komplexná obnova krajiny i s pomocou projektov EÚ, ktorá pripúšťa účasť na rekonštrukcii Sýrie len v prípade politickej tranzície. Tu očakávame zodpovedný prístup sýrskej vlády, predovšetkým k návrhom medzinárodného spoločenstva, predovšetkým OSN.

Slovenská republika poskytuje humanitárnu pomoc ľuďom postihnutým rôznymi krízami a konfliktmi vo svete. Je tomu tak aj v prípade Sýrie. V minulom roku Slovenská republika poskytla príspevok vo výške 100 tisíc € pre Medzinárodný výbor Červeného kríža na poskytovanie humanitárnej pomoci vrátane zabezpečenia pitnej vody, rekonštrukcie zdravotníckych zariadení a distribúcie potravín priamo v Sýrii.

Slovenská republika vníma konflikt v Sýrii komplexne, v celej jeho zložitosti a vzájomných protirečeniach. V rámci našich kapacít sme sa usilovali čo najúčinnejšie zapojiť do širokého medzinárodného boja proti všetkým šíriteľom terorizmu v regióne Blízkeho východu. Slovenská republika je členom medzinárodnej koalície boja proti ISIL/DAEŠ, ktorá združuje dnes 79 krajín.

Na záver Vás chcem ubezpečiť, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vníma komplexne otázku diplomatickej prítomnosti Slovenskej republiky v regióne v závislosti od urovnania sýrskeho konfliktu a vyhodnotenia podmienok a situácie.

S pozdravom M. Lajčák, vlastnoručný podpis   

prepis redakcia